Főoldal / Hírek / Hazai hírek, események / Fejlődő, változó népegészségügyi prioritások

Hazai hírek, események

Fejlődő, változó népegészségügyi prioritások

2013.04.30

Interjú Dr. Vokó Zoltánnal, az Országos Egészségfejlesztési Intézet megbízott főigazgatójával

1. A prevenció mely területei kapnak a szokásosnál nagyobb figyelmet 2013-ban Magyarországon? Miért ezek a fókusz-területek?

A korábbi évek gyakorlatához képest újdonságként a kapacitásfejlesztést emelném ki. A modern népegészségügyi szolgáltatásokhoz (egészségfejlesztés, egészségkommunikáció, kockázati tényezők szűrése stb.), illetve az egyes szereplők tevékenységének koordinációjához nem elégséges ugyanis a rendelkezésre álló intézményi és humán kapacitás. A Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Svájci és a Norvég alap támogatta népegészségügyi projektek keretében többek között egészségfejlesztési irodák jönnek létre számos kistérségben, amelyek helyi koordinatív szerepet fognak betölteni, s emellett a keringési betegségek kockázatbecslésén alapuló egyéni és csoportos egészségfejlesztési szolgáltatásokat fognak nyújtani.

Létrejött az Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központ, ami ingyenes leszokás támogató telefonos szolgáltatást is biztosít, emellett szakmailag irányítja, koordinálja a tüdőgondozók bázisán megújuló helyi leszokás támogató szolgáltatókat. Egészségkommunikációs módszertani központ jön létre, amely folyamatos, a célcsoportokhoz igazított csatornákon és tartalommal folytat egészségkommunikációt. Az élethelyzetük vagy kapcsolati problémájuk miatt segítségre szorulók számára alacsony-küszöbű mentálhigiénés szolgáltatást nyújtó lelki egészségközpontok kezdik meg a működésüket. Modell program indult hátrányos helyzetű térségekben a háziorvosi alapellátás közösségi prevenciós orientációjának fejlesztésére.

A kapacitásfejlesztés azért fontos prioritás, mert a fejlődő, változó egészségprioritások konkrét jellemzőitől függetlenül, a sikeres beavatkozások alapfeltételét jelenti.

2. A rendszeres mozgás egészségmegőrző, betegségeket megelőző hatása közismert. Lát-e esélyt arra, hogy ez a felismerés a jelenleginél hatékonyabban jelenjen meg a napi szintű orvoslásban, a betegellátásban? Mi kellene ehhez?

Utalnék az előző kérdés kapcsán említett egészségfejlesztési irodákra, amelyek szolgáltatáscsomagjában az egészségi állapothoz igazodó testmozgásprogramok is szerepelnek. Az irodák nagy része járóbeteg rendelőkben kerül létrehozásra, ily módon az egészségügyi ellátórendszer részévé válnak. Ugyanakkor még fontosabbnak érzem, hogy a rendszeres testmozgás egészségfejlesztő hatása a lakosság számára is tudatosodjon. Ebben az iskolai egészségfejlesztésnek és az egészségkommunikációnak van nagy jelentősége. Az egyéni tudás és készségek fejlesztése szükséges, de nem elégséges, ahhoz, hogy a lakosság széles rétegeinek testmozgási szokásai kedvezően változzanak. A testmozgás feltételeit is javítani kell. Gondolok például a kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztésére, és nemcsak a kerékpár utakra, hanem a munkahelyek támogatására annak érdekében, hogy a saját infrastruktúrájukat (kerékpártároló, öltöző) fejleszteni tudják. A rendszeres testmozgást támogató új, innovatív anyagi ösztönzők lehetőségét is át kell gondolni.

3. Milyen társadalmi, szakmai csoportok megnyerését tartja fontosnak annak érdekében, hogy az emberek fogékonyabbak legyenek az életmódváltásra és többet tegyenek az életminőségük javításáért?

A testmozgás kapcsán említett két tényező általánosságban is kulcsa az életmód változtatásnak. Azaz egyrészt az egyéni készségeket kell fejleszteni, másrészt az egészséget támogató környezetet. Ez utóbbi alatt nemcsak a fizikai környezetet értem, hanem például a szabályozási környezetet is. Fontos szempont, hogy egy egyén életmódját tartósan többnyire csak úgy lehet megváltoztatni, ha a mikrokörnyezete (család, ismerősök, munkatársak) is változik. Ez adja az ún. színtér programok erejét, amelyek kisebb közösségeket (munkahelyek, települések, iskolák stb.) céloznak.

A fentiekből szinte magától következik, hogy a társadalom egészét kell bevonni a döntéshozóktól a szakembereken, beleértve a tanárokat is, a médián, a munkáltatókon, az egyházakon át a civil szervezetekig.

4. Miként kívánja segíteni az egészségügyi irányítás azt, hogy az emberekben erősödjön a személyes felelősségvállalás saját fizikai és mentális jólétükért?

Óvatosan bánnék az emberek felelősségével. Természetesen mindenki felelős valamilyen mértékig a saját egészségéért, de az egyének felelőssége mellett el szokott sikkadni a társadalmi felelősség, a kormányok felelőssége. Ha valakinek az egészség előfeltételei is hiányoznak (pl. munka, lakhatás), akkor nehezen tehető felelőssé adott esetben egészségtelen életmódjáért. Ha egész generációk nőttek fel úgy, hogy nem sajátították el az iskolában az egészségük megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges ismereteket és készségeket, az nem az egyének egyedi felelőssége.

A jelenlegi egészségügyi irányításnak éppen ezért fontos prioritása az ágazatközi együttműködés az egészségegyenlőtlenségek csökkentésére, azaz annak elérése, hogy a hátrányos helyzetben lévők lehetőleg ne, vagy kisebb mértékben szenvedjék el az egészséghátrányokat. Ehhez már nagyon korán, lényegében születés előtt és kora gyermekkorban megfelelő intervenciókra van szükség. Emellett fontos prioritás az oktatási ágazattal való együttműködés a teljes körű iskolai egészségfejlesztés bevezetésére, annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedékek már egy új egészségkultúrában szocializálódjanak, ennek részeként a saját egészségükre tőkeként tekintsenek és úgy is vigyázzanak rá, illetve fejlesszék azt. Ennek jogi feltételeit a köznevelési törvény és végrehajtási rendelete megteremtette.
Kapcsolódó oldalak

Hírarchívum

Eseménynaptár

Támogatóink

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Magyar Olimpiai Bizottság
The Coca-Cola Foundation

Partnereink

Exercise is Medicine American College of Sports Medicine Magyar Sporttudományi Társaság Semmelweis Egyetem Semmelweis Egyetem – Testnevelési és Sporttudományi Kar OSEI – Országos Sportegészségügyi Intézet Szegedi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Magyar Edzők Társasága Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség
Főoldal | Elérhetőség | Adatvédelem | Impresszum
© 2013 mozgásgyógyszer.hu